Công an thành phố hà nội

Công an thành phố hà nội Công an thành phố hà nội. Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Độc lập, tự do, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, nước Việt …

Công an thành phố hà nội Read More »