Cục thuế hà nội

Cục thuế hà nội Cục thuế hà nội đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức để luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất; Đồng thời tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu quả quản lý thuế. Với những nỗ lực phấn …

Cục thuế hà nội Read More »