Đại học công nghiệp hà nội

Đại học công nghiệp hà nội Đại học công nghiệp hà nội công lập, đa cấp, đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Trường được nâng cấp lên đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Tiền thân sáp nhập từ hai trường do thực dân Pháp thành …

Đại học công nghiệp hà nội Read More »