Đại học kinh doanh và công nghệ hà nội

Đại học kinh doanh và công nghệ hà nội Đại học kinh doanh và công nghệ hà nội đào tạo 28 ngành (nghề): Nhóm ngành Kinh tế – Kinh doanh Quản lý nhà nước, Quản lý kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Tài chính, Ngân hàng, …

Đại học kinh doanh và công nghệ hà nội Read More »