Đại học mở hà nội

Đại học mở hà nội Đại học mở hà nội nhiều cấp độ, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Quy mô đào tạo hàng năm của trường đại học này vào khoảng 50.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, vừa …

Đại học mở hà nội Read More »