Dân số hà nội

Dân số hà nội Dân số hà nội đạt được mục tiêu đến năm 2025 có quy mô dân số đạt mức 9 triệu người. Đồng thời, bảo đảm chất lượng dân số. Cụ thể một số chỉ tiêu như: Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên bình quân 0,15%/năm; 85% phụ nữ mang …

Dân số hà nội Read More »