Hà nội mùa thu

Hà nội mùa thu Hà nội mùa thu Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình.  Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng nghe gió đưa. Vang vọng giữa Ba Đình. Lời Người thu năm ấy. Màu cờ thu năm ấy. Vẫn đây xanh trời mây. …

Hà nội mùa thu Read More »